ODSÁVÁNÍ TŔÍSEK PŔI OBRÁBĚNÍ PLASTŮ

Vysokotlaké ventilátory, zajišťují intenzivní odvod třísek vznikajících při obrábění plastů. Třísky jsou odsávané ve velkém objemovém množství a jejich odloučení, z toku odsávané vzdušniny se odehrává v separátoru, který zároveň třísky ustaluje do velkoobjemového kontejneru. Jemný prach je zachycen ve filtračním zařízení a ustálen ve sběrných nádobách. Systém pracuji v automatickém režimu, výkony ventilátorů jsou řízeny frekvenčními měniči.