DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL

Pro dřevozpracující průmysl navrhujeme technické řešení odsávání pilin, třísek (dřevní hmoty) od výrobních strojů. Vyrábíme filtrační zařízení, transportní ventilátory, vzduchotechnické potrubí, sila (zásobníky) s pérovými vyprazdňovači, rotační podavače, šnekové dopravníky aj.