ZÁCHYT ČI NEUTRALIZACE PLYNNÝCH ZNEČISŤUJÍCÍCH LÁTEK A PACHŮ

Mokré odlučovače, tzv. pračky, taktéž SCRUBBERS. Pracují na principu tzv. „mokré vypírky“ znečisťujících látek a pachů z odsávané vzdušniny, Jako medium lze použít vodu, nebo vodné roztoky reakčních činidel.