Výroba průmyslové filtrace a vzduchotechniky

Již od roku 1996 se zabýváme výrobou průmyslové filtrace a vzduchotechniky. Záchytem tuhých znečisťujících látek (TZL), eliminací kapánek ze vzdušniny – skupenství kapalné a dále pak záchytem či eliminací plynných znečisťujích látek – skupenství plynné. Vyrábíme a dodáváme zařízení na základě našich technických návrhů a čerpáme tak z dlouholetých zkušeností v oboru a respektujeme požadavky zákazníka. Zpracováváme technické návrhy a řešení bezplatně v rámci nabídek a v případech tomu vyžadujících zpracováváme projektovou dokumentaci ve všech stupních. Systém řízení jakosti a procesů máme certifikovaný dle ISO 9001.

FILTRAČNÍ_ZAŘÍZENÍ_JET_JETT

ŘÍDÍCÍ_SYSTÉM