Dopady revize BAT na integrovaná povolení sléváren.

Ve vztahu k slévárenskému průmyslu si Vás dovolujeme informovat, že proběhly revize BAT. Lze očekávat, že do konce roku budou nové emisní limity, pak zejména zaměřené na snižování uhlíkové stopy aplikovány v právních předpisech. Následně bude 4leté období pro splnění nových požadavků.

Přehled nejdůležitějších změn:

vysvětlení BAT:

Nejlepší dostupné techniky (BAT) | MPO (gov.cz)