KOLAUDAČNÍ SOUHLAS NOVÉ STAVBY SLÉVÁRNY

Dne 7.prosince 2020 bylo dosaženou kolaudačního souhlasu, úspěšné realizace projektu:

„Ekologizace výroby odlitků ve slévárně METALURGIE Rumburk – snížení emisí”

METALURGIE_RUMBURK