ODPRÁŠENÍ TAVÍCÍCH STŘEDOFREKVENČNÍCH INDUKČNÍCH PECÍ A TRYSKAČE S METACÍMI KOLY

Filtrační zařízení pro záchyt tuhých znečisťujících látek (TZL).

Filtrační zařízení pro záchyt TZL, dvojitý tlumič hluku na výstupu přefiltrované vzdušniny.

Odsávací zákryty s potrubním ložiskem.

Odsávací zákryt, pozice při tavení.

Odsávací zákryt, pozice při přelévání taveniny.