Slévárenská ekologická konference

Dne 15.5.2024 jsme se účastnili SLÉVÁRENSKÉ EKOLOGICKÉ KONFERENCE, pořádané Svazem sléváren ČR pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu .

Motem byly :  Dopady revize BAT na integrovaná povolení sléváren.

Konference se uskutečnila 15. května 2024 ve Velké zasedací místnosti Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze, Na Františku 32.

Našim příspěvkem na konferenci, byla přednáška o dosažených výsledcích v ekologizaci sléváren, snižování emisí a fugitivních emisí. Byly představeny celkem čtyři významné námi realizované projekty. V rozsahu dodávky byly stavební práce, rekonstrukce stávajících objektů, výstavba  nových objektů, stavební základy pro novou technologii, technologické dodávky výrobních zařízení, zařízení pro snižování emisí a fugitivních emisí, vzduchotechnická zařízení.

PŘÍSPĚVEK_PROFILTR

PROMET_FOUNDRY

ŽELEZÁRNY_ŠTĚPÁNOV

MORAVIATECH

METALURGIE_RUMBURK