PROMET FOUNDRY a.s.

Koncem roku 2023 jsme úspěšně dokončili rozsáhlý projekt, Veřejnou Zakázku s dotační podporou OPŽP. Projekt byl veden Generálním dodavatelem IMOS a jednalo se o rekonstrukci slévárny Promet FOUNDRY ve Vsetíně. Naše firma se na tomto projektu podílela dodávkou výrobní technologie vč. odsávání a záchytu „Tuhých Znečisťujících Látek“ (TZL), a vzduchotechnických jednotek. Generální dodavatel IMOS provedl rozsáhlé rekonstrukce výrobních objektů.

PROMET_FOUNDRY