Zařízení a služby pro slévárny

Díky veřejným zakázkám a dotacím Evropské Unie jme měli tu možnost a zároveň i štěstí a zrealizovali jsme úspěšně v řadě po sobě jdoucí velké investiční projekty v roli Generálního Dodavatele. Tyto projekty cca za posledních 15 let byly zaměřeny na snižování emisí a vypsané dotační tituly umožnily slévárnám požít finanční prostředky na rekonstrukce a stavby výrobních objektů, nákup výrobních zařízení a zařízení pro snižování emisí. Díky tomu jsme mohli rozšířit naši nabídku o zařízení, které vyrábíme a dále nabízíme.

MODIFIKACE_TAVENINY